Coaching

Coaching

Iedereen heeft zijn eigen verhaal.
Ieder mens is uniek en heeft een eigen balans. Ik analyseer je aan de hand van de zes domeinen en leg je uit waar knelpunten zitten. Vervolgens geef ik je een onderbouwd advies en werken we samen naar een beter balans – fysiek en mentaal – door deze knelpunten weg te nemen. Als je dat wilt, doen we aan het begin een aantal metingen om de verbeteringen zichtbaar te maken. Dit vergroot de motivatie om door te gaan.

Om een gewoonte te veranderen heb je ongeveer 30 dagen nodig, om je levensstijl te veranderen, minimaal 3 maanden. Het wegwerken van een onbalans of het verbeteren van je vitaliteit heeft tijd nodig. Geef jezelf die tijd en wees niet te streng voor jezelf.

“Creëer een levensstijl dat leidt naar gezondheid en vitaliteit.”

Kleine stappen – groot resultaat
Met kleine overzichtelijke stappen gaan we de balans herstellen en zo langzaam je levensstijl duurzaam verbeteren. Ik ben je gids en coach op pad naar een betere gezondheid en vitaliteit. We richten ons op wat er mogelijk is en wat je zelf wilt.

Nog geweldiger
Ook als is er geen onbalans is in je 6 domeinen, is het verstandig op al deze punten te blijven verbeteren. De meeste mensen hebben namelijk geen idee hoe goed een gezond en vitaal lichaam en geest zich kan voelen. Als jij dit wilt verbeteren, kan en wil ik je graag helpen. Kom in actie en laat het me weten.

Coaching traject
Samen doorlopen we de volgende stappen:

  1. In een eerste gesprek inventariseer ik je huidige situatie met betrekking tot de 6 domeinen. Dit doen we aan de hand van een vragenlijst en intakegesprek. We bespreken onze verwachtingen over en weer. Als je dit wilt, kan ik een aantal metingen doen.
  2. Vervolgens evalueer ik jouw uitgangssituatie – de antwoorden van de vragenlijst, je meetgegevens en jouw input.
  3. In een tweede gesprek geef ik je vervolgens inzicht in de resultaten en laat zien waar verbeteringen of aanpassingen mogelijk zijn. Samen stellen we een stappenplan op. Jij kunt zelf als beste beoordelen of dit voor jou haalbaar is. In het stappenplan staan de gewenste leefstijlaanpassingen, de vervolgstappen en de frequentie waarin we de voortgang bewaken.
  4. Tijdens de voortgangsgesprekken (wat ook telefonisch kan), controleren we samen de behaalde resultaten en beslissen we of het stappenplan aangepast moet worden.
  5. Aan het eind van het overeengekomen traject evalueren we de resultaten en brengen we de positieve veranderingen in kaart. Door opnieuw metingen te doen, maken we de veranderingen zichtbaarder.
  6. Als je dat wilt, gaan we vanuit je verbeterde situatie weer een stapje verder.

“Met kleine haalbare stappen, werken we aan grote resultaten.”

Geef jezelf de tijd. Gedragsveranderingen gaan langzaam en coaching trajecten duren minimaal 3 maanden. Blijf vooral nieuwsgierig, daag jezelf uit, wees lief voor jezelf en luister (voel) waar je lichaam wel blij van wordt. Je kunt meer dan je denkt.

Specialistische hulp
Als ik constateer dat ik je op een bepaald aspect niet kan helpen – bijvoorbeeld omdat ik de competenties daarvoor niet heb – zal ik dat duidelijk aangeven. Dat voorkomt verkeerde verwachtingen. Dan gaan we samen op zoek naar de juiste specialistische hulp.

Het coaching programma gebaseerd op de 6 domeinen van vitaliteit is in de meeste gevallen voldoende, maar soms is gespecialiseerde hulp noodzakelijk.

“Een gezonde leefstijl is het enige medicijn dat echt werkt bij gezondheidsklachten.”